سایت دانلود فیلم و سریال

گلچینی از بهترینهای سینمای جهان

سایت دانلود فیلم و سریال

گلچینی از بهترینهای سینمای جهان

سایت دانلود فیلم و سریال
طبقه بندی موضوعی

نام سریال: Supernatural
ژانر: درام، فانتزی، ترسناک
سازندگان: Eric Kripke
ستارگان: Jared Padalecki, Jensen Ackles, Jim Beaver
سالهای پخش: 2005–
امتیاز: 8.6 از 10
کیفیت: HDTV

خلاصه داستان:  فصل اول با بازگشت به ۲۰ سال قبل، و نمایش حمله یک شیطان به مری وینچستر (سامانتا اسمیت)، مادر سم (جرد پادالکی) و دین وینچستر (جنسن اکلس) و کشته شدن او آغاز می‌شود. پس از ۲۰ سال، پدرشان که از زمان مرگ همسرش، به شکار موجودات شرور فراطبیعی مشغول شده است، حین یک شکار، گم شده است. دین، از سم کمک می‌خواهد ولی سم به علت مسائل قبلی با پدرش، نسبت به رفتن با دین بی میلی می‌کند. سرانجام سم برای کمک، موافقت می‌کند و برادرها رهسپار می‌شوند. زمانی که به دنبال پدرشان می‌گشتند، جسیکا (آدریان پالیکی)، دوست دختر سم، طی حادثه‌ای ماوراطبیعی، مشابه حادثه‌ایی که برای مادرشان اتفاق افتاد، کشته می‌شود. سم به‌خاطر ناتوانی در محافظت از او، احساس گناه می‌کند؛ در نتیجه از دانشگاه رفتن منصرف می‌شود تا چیزی که دوست دخترش را کشته است را، شکار کندو...

برای اولین بار در بین سایتهای ایرانی 13 فصل کامل قرار گرفتدریافت

««فصل اول»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

قسمت 23 [720p]

*

********

*

««فصل دوم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

*

********

*

««فصل سوم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

*

*******

*

««فصل چهارم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

*

************

*

««فصل پنجم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

*

********

*

««فصل ششم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

*

********

*

««فصل هفتم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

قسمت 23 [720p]

*

********

*

««فصل هشتم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

قسمت 23 [720p]

*

********

*

««فصل نهم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

قسمت 23 [720p]

*

********

*

««فصل دهم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

قسمت 23 [720p]

پیش فصل  [720p]

*

********

*

««فصل یازدهم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

قسمت 23 [720p]

 

*

********

*

««فصل دوازدهم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

قسمت 11 [720p]

قسمت 12 [720p]

قسمت 13 [720p]

قسمت 14 [720p]

قسمت 15 [720p]

قسمت 16 [720p]

قسمت 17 [720p]

قسمت 18 [720p]

قسمت 19 [720p]

قسمت 20 [720p]

قسمت 21 [720p]

قسمت 22 [720p]

قسمت 23 [720p]

 

*

********

*

««فصل سیزدهم»»

قسمت 1 [720p]

قسمت 2 [720p]

قسمت 3 [720p]

قسمت 4 [720p]

قسمت 5 [720p]

قسمت 6 [720p]

قسمت 7 [720p]

قسمت 8 [720p]

قسمت 9 [720p]

قسمت 10 [720p]

 

 

*

********

*

برای اولین بار توسط : mdzmusic

*******

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل اول

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل دوم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل سوم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل چهارم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل پنجم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل ششم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل هفتم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل هشتم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل نهم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل دهم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل یازدهم

دانلود زیرنویس سریال Supernatural فصل دوازدهم

*******

دانلود زیرنویس قسمت اول فصل سیزدهم

دانلود زیرنویس قسمت دوم فصل سیزدهم

دانلود زیرنویس قسمت سوم فصل سیزدهم

دانلود زیرنویس قسمت چهارم فصل سیزدهم

دانلود زیرنویس قسمت پنجم فصل سیزدهم

دانلود زیرنویس قسمت ششم فصل سیزدهم

دانلود زیرنویس قسمت هفتم فصل سیزدهم

دانلود زیرنویس قسمت هشتم فصل سیزدهم

دانلود زیرنویس قسمت نهم فصل سیزدهم

دانلود زیرنویس قسمت دهم فصل سیزدهم

نظرات  (۶)

۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۱۱ میلاد دیلمی زاده
اووووف عالیه این فیلم 
۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۱۱ میلاد دیلمی زاده
اووووف عالیه این فیلم 
۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۱۱ میلاد دیلمی زاده
اووووف عالیه این فیلم 
۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۱۰ میلاد دیلمی زاده
اووووف عالیه این فیلم 
۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۱۰ میلاد دیلمی زاده
اووووف عالیه این فیلم 
۱۶ فروردين ۹۷ ، ۱۹:۰۹ میلاد دیلمی زاده
اووووف عالیه این فیلم 

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی

هدایت به بالای صفحه